Záruční podmínky

Reklamace a záruka za jakost 

  • Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě reklamovat. 
  • Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží. V případě zboží určeného k okamžité spotřebě, musí být skladováno tak, jak je uvedeno na obalu. 
  • Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží. 


Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech 

  • Došlo-li k mechanickému poškození, k neodborné manipulaci nebo neodborným zacházením kupujícího se zbožím. 
  • Zboží bylo poškozeno živly či havárií. 
  • Zboží bylo poškozeno špatnými skladovacími podmínkami kupujícího. 


V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy, a to: 

  • Náhradním dodáním zboží 
  • Odstoupením od smlouvy 

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
0
 
 
© Svět bez lepku